सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना:

उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश नं. ५ ,बुटवल ,रूपन्देही

सम्पर्क:

फोन नं‌ : +९७७-०७१-५५१२१६,
+९७७-०७१-५४७४७४
फ्याक्स: +९७७-०७१-५४७४७४
इमेल:province5moitfe@gmail.com

सूचना अधिकारी

शेषदत्त चौधरी

शेषदत्त चौधरी

मोबाईल नं‌ : 9844947419 इमेल:sheshdattachaudhary@gmail.com