लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६-लोगो तथा नारा

लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६-लोगो तथा नारा


लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६-नाराः
“बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जाऔँ, शान्तिको सन्देश फैलाऔँ”


लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६-लोगोः

लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६-लोगो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *