“प्रदेश-५ मा विज्ञान-प्रविधिको वर्तमान अवस्था, सम्भावना एवम् चुनौती ” विषयमा एक दिने कार्यशाला गोष्ठी

“प्रदेश-५ मा विज्ञान-प्रविधिको वर्तमान अवस्था, सम्भावना एवम् चुनौती ” विषयमा एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्बन्धि सूचना


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *