Author: P5MOITFE

MEDPA को आशयपत्र (Expression of Interest) आव्हान गरिएको सूचना

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र (Expression of Interest) आव्हान गरिएको सूचना तथा सम्बन्धित कागजपत्र


सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ सार्वजनिक निकायले उपदफा ३ बमोजिम आवधिक गरी स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना


सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ सार्वजनिक निकायले उपदफा ३ बमोजिम आवधिक गरी स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना-मिति २०७६-०४-२१


मन्त्रालयको आ.व. २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदन

मन्त्रालयको आ.व. २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदन


उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५ को आ.व. २०७५/७६मा स्वीकृत बजेटको प्रगति विवरण

https://drive.google.com/file/d/1zZICvBXBazuZkL9-6nH4XR-YEUoA0O2u/

वैज्ञानिक/अनुसन्धानकर्तालाई सम्मान एवम् प्रोत्साहन

वैज्ञानिक/अनुसन्धान कर्तालाई सम्मान एवम् प्रोत्साहन


वैज्ञानिक, खोज-अनुसन्धान कर्ताको तथ्यांक संकलन – अनलाइन फारम

प्रदेश स्तरमा नमूना पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम सुरु गर्न सूचना

प्रदेश स्तरमा नमूना पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम सुरु गर्न सूचना


“प्रदेश-५ मा विज्ञान-प्रविधिको वर्तमान अवस्था, सम्भावना एवम् चुनौती ” विषयमा एक दिने कार्यशाला गोष्ठी

“प्रदेश-५ मा विज्ञान-प्रविधिको वर्तमान अवस्था, सम्भावना एवम् चुनौती ” विषयमा एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्बन्धि सूचना